Recepta online- Recepta bez wizyty u lekarza!

 

Recepta online  to usługa, dzięki której pacjent ma możliwość zamówienia recepty na leki stosowane stale, bez konieczności odbycia konsultacji lekarskiej, pod warunkiem, że leki te zostały wcześniej zlecone

Kto może skorzystać z usługi?

Z usługi mogą skorzystać pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne lub pakiet medyczny w POLMED lub TU Zdrowie.

Usługa jest realizowana na życzenie pacjenta i umożliwia komfortową kontynuację leczenia.

Jak zamówić receptę?

Pacjenci w celu otrzymania recepty muszą spełniać poniższe warunki:

  • pacjent posiada konto pacjenta na www.polmed.pl
  • pacjent w dniu złożenia zamówienia posiada aktywny pakiet
  • pacjent ma udokumentowaną historię choroby wraz z przyjmowanymi lekami w systemie POLMED S.A.

Recepty przez internetowy formularz realizują jedynie lekarze rodzinni, interniści i ginekolodzy.

Lekarz decyduje o wypisaniu recept, dozowaniu oraz ilości leków. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile lekarz nie stwierdzi konieczności osobistego zgłoszenia się pacjenta na konsultację.

Odbiór recepty- Termin realizacji

  • Przyjęcie recepty do realizacji następuje kolejnego dnia roboczego od daty wypełnienia zgłoszenia
  • O możliwości odbioru recept powiadomimy mailowo lub telefonicznie w ciągu 24 godzin.
  • Recepty odebrać można osobiście (za okazaniem dowodu osobistego) lub przez osobę pisemnie upoważnioną lub też otrzymać drogą pocztową po wcześniejszym dostarczeniu do placówki (np. drogą pocztową) oryginału podpisanego formularza zamówienia recept.
  • Rezerwacje internetowe wizyt recepturowych są prowadzone zgodnie z terminarzem i kolejnością zgłoszeń.
  • Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia wizyty u lekarza.

Recepty refundowane

W ramach usługi recepta.pl można zamówić także receptę na lek refundowany. Decyzję o wystawieniu recepty refundowanej podejmuje lekarz. Odbiór recepty na lek refundowany będzie możliwy po weryfikacji w systemie eWUŚ w dniu wystawienia recepty.

W przypadku pytań dotyczących zamówienia recepty prosimy o kontakt z Infolinią POLMED: