Płatności on-line, telefoniczne

POLMED S.A. wprowadził dla Klientów POLMED nową usługę Płatności NFC umożliwiającą wykonywanie płatności  za pomocą telefonu. Funkcjonalność płatności kartą przez telefon dostępna umożliwia kupującemu realizację płatności usług medycznych za pomocą karty płatniczej z wykorzystaniem telefonu, bez konieczności dostępu do Internetu.
Cały proces płatności odbywa się w następujących krokach:
1. Płatność inicjowana jest podczas rozmowy telefonicznej z kupującym przez pracownika POLMED S.A.
2. Kupujący jest proszony o przygotowanie karty płatniczej i informowany, że w kolejnym kroku będzie przełączony do centrali telefonicznej, gdzie podążając za głosowymi wskazówkami lektora, wprowadzi dane swojej karty,
3. Po wprowadzeniu danych karty i dokonaniu płatności, system Przelewy24 księguje płatność na wirtualnym koncie sprzedawcy i przesyła (zarówno do sprzedawcy, jak i kupującego) stosowne potwierdzenia.

Uruchomienie usługi wymaga posiadanie przez sprzedawcę telefonu z opcją przekierowania, gdyż w toku przyjmowania płatności, wymagane jest przełączenie kupującego do centrali Przelewy 24, gdzie podawane są dane karty.
Niewątpliwą zaletą niniejszego rozwiązania jest umożliwienie kupującemu dokonania płatności bez dostępu do Internetu.