Elektroniczna Dokumentacja on-line

Innowacyjne rozwiązanie dla Pacjentów POLMED S.A.

Dla pacjentów udostępnione zostało narzędzie umożliwiające podgląd dokumentacji medycznej, która tworzona jest przez lekarzy w trakcie wizyty.

EDM (elektroniczna dokumentacja medyczna)  to opis zebranego wywiadu, wykonanego badania, rozpoznanie kodu choroby oraz ewentualne zalecenia na przyszłość, jakie lekarz wpisuje przy każdej konsultacji medycznej.

Dokonując jednorazowej płatności  w kwocie 9,99 zł drogą telefoniczną, mailową bądź też osobiście w recepcjach Centrów Medycznych POLMED, każdy pacjent  ma możliwość obserwowania swojej historii choroby od dnia aktywacji takiej usługi w Strefie Pacjenta na stronie www.polmed.pl

Podgląd własnej dokumentacji medycznej możliwy jest wyłącznie na własny użytek – nie jest to  dokumentacja medyczna w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.  Jeśli pacjent POLMED potrzebuje wydruk dokumentacji medycznej dla celów ZUS, firmy ubezpieczeniowej, prokuratury, sądów itp., należy złożyć w Centrum Medycznym POLMED wniosek o udostępnienie takiej dokumentacji, która zostanie wydana wraz z podpisem osoby poświadczającej zgodność wydruku z oryginałem.