Centrum Medycyny Podróży w Starogardzie Gdańskim!

 

W Centrum Medycznym POLMED w Starogardzie Gdańskim powstało Centrum Medycyny Podróży należące do Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Starania o potrzebne certyfikaty trwały niemal rok. W Centrum można wykonać serię badań oraz szczepień potrzebnych przed wyjazdem do egzotycznych państw.

Podróże w tropikalne części  świata wiążą się z narażeniem na egzotyczne drobnoustroje, a warunki sanitarne oraz poziom  i dostępność opieki medycznej  w takich rejonach często odbiegają od europejskich standardów.

Największym ryzykiem objęte są pobyty w krajach Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Subsaharyjskiej oraz Ameryce Południowej. Błonica, tężec, dur brzuszny, malaria, żółta febra, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B to tylko niektóre z przykrych i niebezpiecznych pamiątek, które mogą pozostać po wymarzonym pobycie w egzotycznych dla nas rejonach świata.

 

Ryzyko związane z wpływem podróży można zmniejszyć otrzymując szczegółowe informacje na temat zagrożeń, epidemiologii, wymaganej profilaktyki, czy  też badań w poszczególnych rejonach świata, a przed wszystkim przez specjalistyczne szczepienia.

Na spotkanie z lekarzem specjalistą najlepiej umówić się w terminie co najmniej 6-8 tygodni przed wyjazdem, co w razie potrzeby ułatwi wygodne zaplanowanie schematu szczepień.

Z poradą  lekarską warto zapoznać się nawet w przypadku dysponowania krótszym okresem przed podróżą, ze względu na ewentualną możliwość zastosowania przyspieszonych schematów szczepień oraz uzyskania zaleceń odnośnie zapobiegania malarii, o ile w regionie docelowym występuje ta groźna dla zdrowia i życia choroba pasożytnicza.

Centrum Medyczne POLMED oferuje następujące świadczenia zdrowotne w ramach Centrum Medycyny Podróży:

 • szczepienia ochronne zalecane i obowiązkowe (kwalifikowane przez lekarza medycyny podróży),
 • wydawanie stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie szczepień, w tym międzynarodowego świadectwa szczepienia tzw. ,,żółta książeczka’’,
 • profilaktyka antymalaryczna,
 • udzielanie porad przez lekarza medycyny podróży na temat właściwych zachowań podczas podróży, a także podczas pobytu w kraju docelowym,
 • udzielanie informacji na temat profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne oraz dobór niezbędnych szczepień ochronnych,
 • udzielanie porad osobom przewlekle chorym, kobietom w ciąży, matkom z małymi dziećmi, osobom w podeszłym wieku jak najlepiej znieść trudy podróży,
 • wykonywanie badań narzuconych przez kraj docelowy, w tym badanie w kierunku HIV,
 • zalecenia odnośnie wyposażenia apteczki podróżnej,
 • ocena stanu zdrowia po przyjeździe z egzotycznej podróży.

Przed wizytą w Centrum należy przygotować informacje, które pozwolą optymalnie przygotować podróżującego pod względem zdrowotnym do wyjazdu, czyli:

 • podać dokładna trasę podróży,
 • termin i charakter wyjazdu,
 • wiek podróżującego (dotyczy to przede wszystkim dzieci),
 • ostatnio przebyte choroby oraz ewentualne schorzenia przewlekłe,
 • stosowane w przeszłości leki przeciwmalaryczne,
 • uczulenia na leki lub inne substancje.

 

Aby odpowiednio przygotować się do podróży i czerpać w pełni radość z wyjazdu zapraszamy do odwiedzenia Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży mieszczącego się w Centrum Medycznym POLMED w Starogardzie Gdańskim – os. Kopernika 21, tel. 58 775 95 25, www.polmed.pl