Badania Medycyny Pracy

POLMED realizuje badania wstępne i kontrolne Medycyny Pracy

W sytuacji zagrożenia koronawirusem, Centra Medyczne POLMED nadal zapewniają pracodawcom i pracownikom możliwość realizacji badań wstępnych i kontrolnych, m.in. korzystając z rozwiązań prawnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Badania Medycyny Pracy w POLMED

Wstępne i kontrolne badania Medycyny Pracy realizowane są zarówno w formule telekonsultacji, jak również bezpośrednio w Centrach Medycznych POLMED w całej Polsce.

Zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawieszony jest obecnie obowiązek wykonywania badań profilaktycznych okresowych, badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców zawodowych oraz badań lekarskich i psychologicznych dla maszynistów. Realizacji tych badań pracodawca nie może wymagać ani od operatora medycznego ani od pracownika. Pracownik i pracodawca będą zobowiązani do wykonania zawieszonych badań w okresie 60 dni od dnia odwołania epidemii.

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań medycyny pracy nie dotyczy badań wstępnych i kontrolnych,

zmienił się jednak sposób ich realizacji:

  • w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego badanie może przeprowadzić inny lekarz, jednak orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii,
  • badanie może zostać zrealizowane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Sytuacja na rynku pracy jest obecnie niezwykle trudna. – mówi Radosław Szubert, Prezes Zarządu POLMED S.A. Dlatego bardzo ważne jest umożliwienie pracodawcom, którzy mają oferty pracy, sprawne zatrudnienie pracowników. A pracownikom umożliwienie rozpoczęcia świadczenia pracy. POLMED dostosował sposób realizacji badań medycyny pracy do obecnych warunków oferując zarówno badania stacjonarne jak i poprzez telekonsultacje lekarzy medycyny pracy. Mamy też możliwość wsparcia pracodawców, których operatorzy medyczni zawiesili działalność na czas epidemii. Działamy na terenie całej Polski, wiec lokalizacja zakładu pracy nie stanowi problemu.

Realizacja badań Medycyny Pracy to jedna z kluczowych kompetencji POLMED S.A.

Firma do lat świadczy usługi w tym zakresie dla wielu pracodawców, w tym dużych globalnych organizacji. Sprawnie organizujemy logistykę badań wstępnych nawet dla bardzo dużych grup pracowników w wielu lokalizacjach. Dużym ułatwieniem w tym procesie jest wielofunkcyjna Platforma Medycyny Pracy. To jedyne takie rozwiązanie na rynku, dzięki któremu zarządzanie medycyną pracy jest wyjątkowo efektywne.

Pracodawcy zainteresowani podpisaniem umowy i realizacją badań medycyny pracy mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 58 775 95 55.