Diagnostyka powikłań po COVID-19

Wirus SARS-CoV-2 dostaje się do organizmu człowieka przez drogi oddechowe lub błony śluzowe. Potem jednak bardzo szybko rozmnaża się atakując kolejne narządy. Wywołuje chorobę COVID-19. Daje wiele objawów, często niespecyficznych. Ma stosunkowo niską śmiertelność, może jednak wywoływać groźne dla zdrowia powikłania.

Pakiet badań dla ozdrowieńców po zakażeniu wirusowym

Wirus atakuje organizm osoby zakażonej wielonarządowo:

  • układ oddechowy (zapalenie płuc, niewydolność oddechowa),
  • układ pokarmowy (wymioty i biegunka),
  • układ krwionośny (niewydolność serca),
  • układ nerwowy (ból głowy, zaburzenia świadomości, uczucie splątania),
  • układ moczowy (uszkodzenie nerek).

Badania nad wpływem wirusa SARS-CoV-2 na organizm są na początkowym etapie. Jednak ich wyniki już obecnie wskazują na możliwość występowania długoterminowych konsekwencji choroby dla organizmu, nawet w przypadku jej bezobjawowego przebiegu.

Powikłania po COVID-19 mogą pojawić się po kilku miesiącach, stopniowo przechodzić w stany przewlekłe, długoterminowo prowadząc nawet do inwalidyzacji pacjenta.

Tym bardziej istotne jest monitorowanie stanu organizmu. Wczesne wykrycie ewentualnych powikłań daje możliwość zapobieżenia ich długoterminowym skutkom.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że przebyłeś zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, gorzej tolerujesz wysiłek lub odczuwasz inne nietypowe dolegliwości, sprawdź czy nie jest to skutek powikłań po przebytej chorobie.

Pakiet badań dla ozdrowieńców przygotowany przez lekarzy POLMED obejmuje niezbędne badania laboratoryjne i diagnostyczne, a także specjalistyczne konsultacje lekarskie.

 

Sprawdź, skorzystaj z pakietu badań dla ozdrowieńców COVID-19.