Indywidualny abonament medyczny

Indywidualny abonament medyczny dla Ciebie i  członków Twojej rodziny. POLMED przygotował zestaw indywidualnych pakietów medycznych dostosowanych do potrzeb Pacjentów.

Cena abonamentu obejmuje okres 12 miesięcy. W tym czasie będą mogli Państwo korzystać z sieci placówek POLMED., a w przypadku braku dostępności w Centrach Medycznych POLMED  z sieci placówek partnerów medycznych na terenie kraju. Proponujemy zakup pakietu bez dodatkowej ankiety medycznej i związanych z nią potencjalnych wykluczeń i ewentualnych wzrostów cen. W czasie rocznego trwania umowy cena nie ulega zmianie. Pakiety oferowane są osobom do 65. r.ż. Osoby korzystające ze świadczeń w ramach posiadanego pakietu każdorazowo ponoszą opłatę zgodnie z wybranym zakresem pakietu.

Po 65. r.ż. oferujemy pakiety Senior oraz Senior Plus. Osoby korzystające ze świadczeń w ramach tych pakietów każdorazowo ponoszą opłatę zgodnie z wybranym zakresem pakietu.

Zapoznaj się z naszą ofertą!